WytskeFinancieel en facilitair medewerker

Betrokkenheid, positieve inzet en verbondenheid

Bij Bouwderij draagt iedereen zijn steentje bij en iedereen mag zichzelf zijn. Dit zorgt voor betrokkenheid, positieve inzet en verbondenheid.