Timmerman met gereedschapsriem

Algemene voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden zijn voor ons van toepassing: Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk 2013 (AVA 2013) – Vastgesteld door Bouwend Nederland d.d. 27 maart 2013, herzien december 2014:

Algemene voorwaarden Bouwderij BV