KOMO keurmerk.

Bouwderij is in het bezit van het KOMO keurmerk. KOMO is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en opgericht met als doel de bouwstroom overzichtelijk en de kwaliteit voor bouw en infra transparant maken. KOMO doet dat door het uitgeven van certificaten, nadat objectief en door externe, onafhankelijke deskundigen is vastge­steld dat een product, realisatieproces of dienst blijvend voldoet aan de eisen die zijn vermeld in een BeoordelingsRichtLijn (BRL).

De jaarlijkse kwaliteitscontroles inzake het KOMO-keurmerk geeft de bouw en infra zekerheid. En de opdrachtgevers vertrouwen.

KOMO staat voor vertrouwen, duurzaamheid, innovatie en kostenbesparing

Vertrouwen voldoen producten, processen en personen aan de kwaliteits- en milieueisen die marktpartijen en overheden stellen.

Duurzaamheid  bevorderen van het gebruik van hernieuwbare materialen, het streven naar klimaatneutraal bouwen en duurzame verwerkings­methoden.

Innovatie gebaat bij permanente vooruitgang en verbetering van efficiency en resultaten; KOMO stimuleert vernieuwing en verdere kwaliteitsverbeteringen.

Kostenbesparing bij de toepassing van KOMO-gecertificeerde bouwmaterialen zijn geen partijkeuringen van KOMO-gecertificeerde bouwmaterialen nodig.